top of page

「Savasana」大休息係訓覺嘅意思?

邊一個動作會每一堂瑜伽堂都會出現?少咗佢好似差啲野咁?答案就係「Savasana」!

唔理係1分鐘定5分鐘,相信每位同學都一定會好期待呢一個瑜伽式子。
「Savasana」攤屍式,亦可稱為大休息,英文譯為Corpse Pose。係一個具休息作用嘅瑜伽式子。所以課堂上老師一般會安排喺課堂最後做大休息,令同學可以於課堂完成前得到一個快速嘅休息時間。有研究表示只需要大休息姿勢保持10分鐘,就相當於休息2-3個鐘,仲具有降低血壓同壓力嘅功效。更加有唔少同學表示喺瑜伽蓆上嘅休息,比起喺屋企張床訓得更好。咁到底呢個式子有咩神奇之處呢?


直接平躺係地上就等於已大休息?其實未必,想得到呢個式子最大嘅好處,都有講究嘅地方。


進入大休息時除咗平躺於瑜伽墊上,請將手臂放於身體兩邊,手掌心向天,合上眼睛。傳統瑜伽於大休息中要求保持住意識清醒但同時全身放鬆,所以並非一件簡單嘅事。同冥想一樣,想專注於呼吸之上將其他想法暫時放下。


可能你會於大休息進行中進入一個半夢半醒嘅狀態,如果太舒服仲有機會訓著。即使係咁,都唔需要對自己太苛刻。因為可能係繁忙嘅生活節奏中,你最需要嘅就係睡眠同適當嘅休息。


了解咗大休息嘅好處之後,係咪好急不及待想上堂體驗一次呢?🗂Tips: 平躺時如果覺得腰唔舒服,可以曲起雙腳,令下腰下平貼地𥱊

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page